QUISOM_Slide2.png
Mòduls d'hores de
suport telefònic
i suport remot

Mòduls de 10h, 20h i 50h de suport telefònic i de suport remot, en les quals el client pot sol·licitar asssistència quan vulgui sense sortir de casa. Sabent que més del 80% de reparacions es poden resoldre via suport remot i telefònic, aquests mòduls estan pensats per als usuaris que precisin de reparacions d'equip i de suport en temps real.

Taula de preus (IVA inclòs)
 • Mòdul de 10h / 100€

 • Mòdul de 20h / 180 €

 • Mòdul de 30h / 240 €

 • Altres hores: A consultar

Reparacions a domicili

El nostre servei tècnic es desplaça als domicilis per tal de no haver de carregar els equips, o resoldre problemes amb impresores i perifèrics que costen més de moure's. Els preus variaràn en funció del temps que el servei tècnic s'hi estigui.

Taula de preus (IVA inclòs)
 • Hora servei tècnic / 55,00€

 • Desplaçaments a Barcelona / 10,00€

 • Desplaçaments fora de BCN / A calcular

Mòduls d'hores
de reparació

Mòduls de 10h, 20h i 50h de serveis que es contracten prèviament als serveis a efectuar. A partir de la compra del mòdul, el client disposa de les hores sol·licitades de reparació en taller, a domicili, en suport remot i en assistència telefònica. Aquests mòduls estan pensats sobretot per a les necessitats quotidianes dels comerços i els espais de treball d'associacions i empreses, garantint la presència informàtica quan és necessari. Les tarifes inclouen el trasport. La durada del mòdul és d'un any

Taula de preus (IVA inclòs)
 • Mòdul de 10h /    550,00 €

 • Mòdul de 20h /    999,95 €

 • Mòdul de 50h / 2.250,00 €

 •  

Contractes de manteniment

Contractes de manteniment anuals per atendre totes les necessitats informàtiques d'espais de treball i oficines que necessiten un manteniment informàtic acurat i ràpid. Servei bàsicament pensat per espais de treball d'associacions i empreses amb un volum gran de persones i  de necessitats informàtiques. No té límit d'hores. Vols més informació? 

 

Sol·licita un pressupost sense compromís!
*Per tal de realitzar el pressupost serà necessaria una visita a l'oficina de la qual es vol contractar el mateniment per tal de poder veure els equips els quals han d'estar dins el manteniment.

 

Més informació: Les còpies de seguretat, el manteniment en els servidors, el bon funcionament de la xarxa i altres són requeriments indispensables per poder treballar amb total normalitat i confiar en que sempre estarem protegits contra qualsevol incident que puguem tindre.

 

Oferim una amplia gamma de serveis enfocats a aquests aspectes que tenen com a objectiu transformar les tasques feixugues i que hem de repetir a diari en tasques automatitzades, protegides i eficients.

 

Alguns d’aquests serveis són els següents:

 

Manteniments de terminals i equips:

Reparacions i manteniments en terminals de les persones que treballen i desenvolupen tasques professionals, per que els seus equips estiguin sempre protegits i en bon funcionament, permetent així una millor eficiència en el treball.

 

Configuració de smartphones, tabletes i altres tecnologies 2.0:

Configurem les eines necessàries per a poder treure tot el partit als equips que necessiten estar sempre connectats a internet per poder enviar correus, actualitzar les xarxes socials, compartir documents , agendes i calendaris, etc.

 

Còpies de seguretat en remot:

Mitjançant la contractació d’un servei exprés, es realitza una còpia de seguretat, amb la periodicitat que el client desitja, que es enviada a unes instal·lacions on les dades són guardades en servidors expressos d’alta seguretat i protegits de qualsevol deteriorament com els ocasionats per inundació, incendi, esfondraments... En cas de necessitat, el client les pot recuperar sense perill.

 

Còpies de seguretat dins la pròpia oficina:

Quan ens trobem amb clients específics que no volen que la seva informació surti de les seves oficines o bé no poden sortir per motius de protecció de dades i altres, instal·lem un dispositiu a casa el client que s’encarrega de fer una còpia amb la periodicitat pactada i alhora s’encarrega de fer una còpia simultània del primer medi de còpia, obtenint així dues còpies de seguretat simultànies que minimitzen el risc de pèrdua de dades. Ara bé, aquest sistema no es tan segur davant els perills que hem esmentat en el paràgraf anterior.

 

Manteniment de servidors i de dispositius d'emmagatzematge en xarxa (N.A.S.):

Els servidors i els N.A.S. són equips que solen emmagatzemar tota la informació de la empres; correus, agendes, contactes, documents i altres documents essencials pel funcionament de l’empresa. És molt important que els servidors rebin el tractament que necessiten en cada moment i l’atenció per anticipar-se sempre a les possibles fallides que pot tindre. Per poder dur a terme aquesta atenció serà necessari protegir bé el servidor, amb antivirus, antispams, claus d’accés per tots els usuaris que hi accedeixen, diagnòstics de temperatura, velocitat de gir de ventiladors, comportament dels disc durs... El manteniment de servidors comporta una revisió periòdica per saber com respon l’equip, si funciona correctament, i si efectua les tasques que ha d’executar de la millor manera possible o s’ha de modificar algun paràmetre.

 

Manteniment de xarxa i components de xarxa:

Moltes empreses perden temps degut a la lentitud de transferència de dades d’alguns aparells que tenen endollats a la xarxa. Aparells com switch, hub, router o fins i tot un cable, poden provocar el mal funcionament de la nostre xarxa, provocant que la xarxa sigui lenta, que no arribi la transferència de fitxers o que, fins i tot, no puguem accedir al servidor de l’oficina. És important que quan detectem lentitud en diferents equips, pèrdua de documents que transferim d’un punt de treball a un altre o a l’hora d’arrencar programes que treballen sobre la xarxa, avisem al tècnic. Aquest farà una revisió exhaustiva de cablejat i components que formen part de la xarxa i proposaran fer els canvis oportuns per treure el major partit possible a la xarxa.

 

Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI):

Tenim la sort de gaudir d’una xarxa que ens proporciona electricitat fins l’interior de les vivendes o oficines, però tot i així aquesta energia elèctrica no és una font d’ energia estable, doncs segons els aparells que tenim endollats en una línia elèctrica es poden provocar diferents tensions en moments determinats que reben el nom de pics. En algunes ocasions aquests pics poden provocar que se’ns apagui l’equip de manera instantània, o inclús poden arribar a fer espatllar les fonts d’alimentació dels nostres equips.Davant d’aquest problema i després d’estudiar diferents marques, oferim una extensa gamma d’equips d’alimentació ininterrompuda que poden cobrir les necessitats tan de partículars com de professionals, suportant un equip o varis alhora i proporcionant un extra de 10 minuts de corrent elèctric després de patir una apagada, temps que haurem d’ utilitzar per desar les tasques que estem realitzant i apagar l’equip amb normalitat.